Array

LOGO GROUP

Always Together

Politikamız

Şirket Politikamız;

Deri Giyim Eşyası, Üretim ve Satışı konusunda faaliyet gösteren firmamız;

 • Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetini arttırmak, tüm süreçlere müşteri odaklı yaklaşmak, faaliyet alanımız gereği uygulamakta olduğumuz Kalite, Çevre, OHSAS, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına, yasal düzenlemelere, kanunlara ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Çevre etkileri ve risklerini göz önünde bulundurarak çevre boyutlarını kontrol altında tutmayı, Çevre kirliliğini azaltmayı,
 • Üretim ve satın alma faaliyetlerimizi insan ve çevreye zarar vermeden yürütmek, doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi,
 • Objektif bilgi ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içinde çağdaş, hızlı ve etkin hizmetler sunmayı,
 • Çalışanlara sürekli kişisel gelişim ve teknik eğitimler vererek gelişimlerini sağlamayı,
 • İnsan kaynakları yönetim süreçlerinde personel yaş, yasal hak, sosyal olanak ve ücretlendirmede çalışan motivasyonunu sağlayacak politikalar geliştirmeyi,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize etmek, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi arttırmayı,
 • Kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve sürekli iyileştirme göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan herkesin benimsemesini sağlayarak, toplam kalite bilincini yerleştirerek, bu bilinçle üretim faaliyetimizi gerçekleştirmeyi,
 • İş ortaklarımız ile uyumlu ve şeffaf bir şekilde çalışarak, birlikte kalıcı çözümler üreterek mevcut kalitenin ileriye taşınması sağlanmayı,
 • Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek, yüksek randıman minimum maliyet ile maksimum kaliteye tek seferde ulaşmayı,
 • Üretim faaliyetleri sırasında süregelen bilgi akışının sağlıklı olarak yürütülmesi, verilerin korunması ve üçüncü taraflara karşı güvenliğini sağlamayı

Taahhüt ederiz.Bilgi Güvenliği Politikamız;
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO  27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
   
 • Bilgi güvenliği ile ilgilitümyasalmevzuatvesözleşmelereuyulması,
   

 •  Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
          

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Tekstil ve Deri Giyimsektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 


 

Deri yapımında ileri teknoloji,

İnce Yapım & Farklı Kombinler ile & Sportif Tasarımlar.

Devamını Gör